Mądre ubezpieczenia na życie

Wypełnij formularz, jeśli chcesz porozmawiać o indywidualnym ubezpieczeniu.

Wypełnij formularz,
jeśli chcesz porozmawiać o indywidualnym ubezpieczeniu.

Przed wysłaniem formularza zaznacz zgody!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie (w tym profilowanie) przez Unum moich danych osobowych (imię, miejscowość, adres e-mail, telefon) w celach marketingowych, tj. na otrzymywanie od Unum spersonalizowanych ofert produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów i usług, za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji:

Nasze rozwiązania to optymalne i efektywne zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Skorzystaj z mądrych rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.

takie powinny być ubezpieczenia na życie

Proste, racjonalne i praktyczne

Dlaczego uważamy, że nasze rozwiązania ubezpieczeniowe są mądre? Ponieważ są:

Proste

Nasze OWU są krótkie i napisane zrozumiałym językiem.

Racjonalne

Nie ubezpieczymy Cię, jeśli tego nie potrzebujesz.

Praktyczne

Optymalne zabezpieczenie na wypadek nagłych zdarzeń i adekwatna suma ubezpieczenia.

Dopasowane

Każdy z nas jest inny, dlatego nie kopiujemy ofert.

Jak wygląda proces w Unum?

Spotkanie

Nasz agent zaprasza Cię na spotkanie. Możemy przeprowadzić cały proces online lub jak wolisz spotkać się na żywo. W trakcie spotkania poznajemy się, wspólnie analizujemy potrzeby klienta i możliwości finansowe.

Oferta

W naszej firmie tworzymy rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. W ofercie którą, otrzymasz uwzględnimy Twoje możliwości finansowe i plany na przyszłość.

Umowa

Kiedy podpsujemy umowę dołączasz do grona osób korzystających

z ochrony uszytej na miarę.

Więcej o Unum

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.

Polityka prywatności
Przeczytaj